Budsjettavtalen for 2017 – skatter og avgifter

Budsjettavtalen som flertallet på Stortinget fremforhandlet handler i stor grad om skatter og avgifter knyttet til bilbruk.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Nedenfor følger en oppsummering av hvordan skatter og avgifter påvirkes gjennom budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Redusert sats skattefri bilgodtgjørelse

På skatteområdet er det enda et kutt i skattefri kjøregodtgjørelse som flest vil merke. Den skattefrie satsen settes ned til kr 3,50 pr km.

Den nye satsen skal for øvrig gjelde uansett kjørelengde, hvilket innebærer at de som kjører over 10.000 km får økt den skattefrie andelen med 5 øre pr km. Se mer i egen artikkel.

Varebiler som går på strøm får høyere avskrivningssats

For å stimulere til økt bruk av EL-biler også i næringslivet, innføres ny avskrivningssats i saldogruppe c for varebiler med null utslipp.

Avskrivningssatsen settes til 30 %, mot 20 % i dag.

Jordbruksfradrag for aksjeselskaper droppes

Det ble opprinnelig fra regjeringens side foreslått å innføre jordbruksfradrag for aksjeselskaper, men dette er droppet i budsjettavtalen. Det blir med andre ord ikke jordbruksfradrag for aksjeselskaper i 2017.

Økt formuesskatt på sekundærboliger

I 2016 har sekundærboliger en verdsettelsesrabatt på 20 %, altså slik at formuesverdien settes til 80 % av beregnet omsetningsverdi. I budsjettforliket er det vedtatt å redusere rabatten til 10 %, slik at sekundærboliger i 2017 vil bli verdsatt til 90 % av beregnet omsetningsverdi.

Samtidig innføres det en reduksjon av hvor stor andel av gjelden som er fradragsberettiget. Det er vedtatt at forholdsmessig andel av gjeld som faller på sekundærbolig, skal være fradragsberettiget med kun 90 %. Dette innebærer med andre ord at så lenge formuesverdien reduseres til 90 %, skal det samme gjelde tilhørende gjeld.

Les mer om verdsettingsrabatter her.

Gaver til frivillige organisasjoner

Det maksimale fradragsbeløpet ved gaver til frivillige organisasjoner økes i 2017 til kr 30.000. Dette er en økning på kr 5.000 fra 2016.

Les mer om hvilke frivillige organisasjoner fradraget omfatter her.

Frivillige organisasjoner og arbeidsgiveravgift

Grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift økes i 2017 til kr 60.000 pr ansatt, med samlet grense for organisasjonen på kr 600.000.

Øvrige endringer

Det er foretatt en rekke endringer knyttet til særlig bil- og drivstoffavgifter, i forhold til hva som opprinnelig var lagt inn i regjeringens forslag til statsbudsjett. Her er en oppsummering:

 • Grønn omlegging av engangsavgiften, redusere det øvre innslagspunktet for fradrag i CO₂-komponenten med 10 gram til 75 gram/km.
 • Redusere vektfradraget for ikke-ladbare hybridbiler til 5%
 • CO₂-avgift på bensin økes med 5 øre per liter, til 450 kroner per tonn CO₂
 • CO₂-avgiften på mineralolje ilagt veibruksavgift økes med 6 øre per liter, til 450 kroner per tonn CO₂
 • CO₂-avgift på mineralolje økes med 6 øre per liter, til 450 kroner per tonn CO₂
 • CO₂-avgift på naturgass økes med 4 øre per Sm3, til 450 kroner per tonn CO₂
 • CO₂-avgift på LPG økes med 6 øre per kg, til 450 kroner per tonn CO₂.
 • Avgift på HFK og PFK økes til 450 kroner per tonn CO₂
 • Ny vrakpant for å stimulere til å skifte ut gamle forurensende varebiler, bobiler, fritidsbåter, mopeder, campingvogner og motorsykler
 • Grønn omlegging av engangsavgiften. Heving av laveste innslagspunkt fra 200 kg til 350 kg og reduksjon på 2,5 pst. i satser i vektkomponenten.
 • Redusert veibruksavgift på bensin med 5 øre per liter, kompensasjon økt CO₂-avgift
 • Redusert veibruksavgift på autodiesel med 6 øre per liter, kompensasjon for økt CO₂-avgift
 • Redusert veibruksavgift på LPG med 6 øre per kg, kompensasjon for økt CO₂-avgift
 • Redusert grunnavgift på mineralolje med 6 øre per liter, kompensasjon for økt CO₂-avgift
 • Økt omsetningskrav for biodrivstoff fra 1. oktober til 8%, delkrav 2,5% avansert biodrivstoff
 • Opprettholde skattefritak for investeringstilskudd i distriktene under LMD
 • Opprettholde skattefritak for investeringstilskudd i distriktene under KMD

Les mer om skatte- og avgiftsforslag i statsbudsjettet for 2017 (artikkel om det opprinnelige budsjettforslaget)