Dokumentasjonskravet ved krav om nedsettelse av eiendommens formuesverdi

Ny uttalelse med lempninger i kravet til dokumentasjon av omsetningsverdien der det er farlig eller forbudt å oppholde seg på eiendommen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finansdepartementet har i tolkningsuttalelse 21.1.2021 uttalt seg om bruken av «sikkerhetsventilen» og dokumentasjonskravet i skatteloven § 4-10.

Uttalelsen gjelder dokumentasjonskravet både i § 4-10 andre og tredje ledd (boligeiendom), sjette ledd (fritidsbolig) og syvende ledd (næringseiendom). Uttalelsen er en oppfølging av en henvendelse fra Skattedirektoratet den 11. januar 2021 om lempede dokumentasjonskrav for tilfeller der besiktigelse av eiendommen kan være farlig eller umulig.

Ved krav om nedsatt formuesverdi på en eiendom kan takst eller verdivurdering fra takstmann eller eiendomsmegler brukes som dokumentasjon. Det stilles da visse krav til taksten/verdivurderingen. Forarbeidene til dagens regelverk er klare på at takstmannen eller megleren må ha besiktiget eiendommen både innvendig og utvendig. Dette er også lagt til grunn i praksis.

I noen tilfeller kan det imidlertid være farlig å oppholde seg på eller i nærheten av en eiendom. Offentlige myndigheter kan også i visse tilfeller forby opphold eller påby evakuering av en eiendom eller et område.

I slike tilfeller uttaler departementet at det vil være klart urimelig å opprettholde et krav om besiktigelse av eiendommen. Å kreve besiktigelse av eiendommen ville heller ikke gi god sammenheng med øvrig lovgivning hvor offentlig myndighet, f. eks. politiet, forbyr opphold i eller påbyr evakuering av visse områder av sikkerhetsmessige årsaker.

Dokumentasjonskravet i skatteloven § 4-10 må derfor tolkes slik at det ikke stilles krav til besiktigelse av eiendommen i tilfeller hvor det enten er farlig å oppholde seg på eller i nærheten av den, eller hvor slikt opphold er forbudt av offentlige myndigheter. Disse lempede kravene for disse tilfellene kan da legges til grunn både for primærbolig, sekundærbolig, fritidsbolig og næringseiendom.