Elektronisk innrapportering for boligselskap og boligsameier

I tråd med regjeringens strategi om Digitalt førstevalg moderniserer Skatteetaten sine systemer for mottak og kontroll av grunnlagsdata. Moderniseringen medfører endringer for innrapporteringen av likningsopplysninger for boligselskap og boligsameier

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Endringene gjelder fra og med inntektsåret 2014 (første innsending fra januar 2015). Grunnlagsdata er en samlebetegnelse for opplysninger fra tredjepart som Skatteetaten benytter på selvangivelsen og til kontrollformål.

 Elektronisk innrapportering

All innrapportering av likningsoppgaver skal fra inntektsåret 2014 skje elektronisk via Altinn. Det vil ikke lenger være mulig å sende inn på papir eller maskinlesbart medium (DVD, CD og diskett).

På Altinn.no vil du finne skjemaene RF-1140 og RF-1139 .Dette er digitale utgaver av papirskjemaene som tidligere har vært tilgjengelig,  med  de samme felter som før. For de som tidligere har sendt inn på maskinlesbart medium  vil filinnsending via Altinnskjema RF-1301 være mest hensiktsmessig. Her er det viktig å være oppmerksom på at man kun kan sende inn filer på XM- format.

Mer om filspesifikasjonene finner du på Skatteetaten.no

Elektronisk innrapportering gir trygg og effektiv dataoverføring, og gir oppgavegiver og innsender flere fordeler. Du vil få rask tilbakemelding direkte i Altinn. Sammen med tilbakemeldingen følger en oversikt over innsendte oppgaver og eventuelle avvik.

Erstatningsoppgaver

Du kan selv enkelt rette avvik og feil ved å sende inn erstatningsoppgaver. En erstatningsoppgave skiller seg fra tidligere års endringsoppgaver ved at denne erstatter en tidligere innsendt oppgave mens endringsoppgaver legger til eller trekker fra tidligere innsendte oppgaver. Fra inntektsåret 2014, med innrapportering i januar 2015, vil det kun være mulig å sende inn erstatningsoppgaver som altså erstatter tidligere innsendt oppgave.

Har du riktig rolle i Altinn?

For å kunne sende inn likningsoppgaver via Altinn må du ha en Altinnrolle som gir tilgang til å fylle ut, signere og sende inn skjemaet på vegne av den virksomheten du representerer. Under ser du en oversikt over hvilke Altinnroller som er knyttet opp mot innrapportering av likningsoppgaver:

  •          Regnskapsmedarbeider (fylle ut)
  •          Utfyller/innsender (fylle ut, signere, sende inn og lese tilbakemelding)
  •          Begrenset signeringsrettighet (fylle ut, signere og sende inn.)

Merk at du må ha rollen utfyller/innsender for å kunne lese tilbakemelding på innsendingen. Dette er den eneste rollen som gir  mulighet for å følge en innsending fra begynnelse til slutt.

Kontakt Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller og rettigheter eller pålogging.

Har systemleverandøren oppdatert sitt datasystem?

Moderniseringen innebærer at det gamle flatfilformatet forsvinner til fordel for XML-format. Moderniseringen resulterer også i en ny integrasjon med Altinn. Det er derfor viktig at ditt datasystem er tilpasset disse endringene. Kontakt gjerne din systemleverandør for å bekrefte at disse endringene er implementert i deres systemer. Husk også å oppdatere datasystemet ditt.

Du kan teste formatene i høst

Fra og med 20. oktober 2014 var det et tilbud til oppgavegivere å teste filformatet. Skatteetaten oppfordrer alle som skal innrapportere på XML-fil i 2015 til å sende inn testfiler nå i 2014. Ved å ta kontakt med MAG-prosjektet vil du motta en pakke med testbruker og mer informasjon. Testperioden varer ut 2014.  Følg med på  testside på skatteetaten.no.

Rapporteringsfrister

Altinn åpner for innrapportering via nye kanaler og nytt format fra 2. januar 2015. Rapporteringsfristen er, i likhet med tidligere inntektsår, 31. januar. Dersom du skal erstatte allerede innsendte likningsoppgaver må Skatteetaten motta erstatningsoppgavene senest 1. mars for at disse skal komme med på selvangivelsen. Erstatnigsoppgaver mottatt etter 1. mars vil bli innlest, men kommer ikke med på den forhåndsutfylte selvangivelsen. For at likningsoppgaver innsendt etter 1. mars skal bli tatt høyde for i skatteoppgjøret må skatteyter selv korrigere selvangivelsen

Trenger du mer informasjon?

Les mer om endringene og de nye formatene på skatteetaten.no.

Dersom dere har noen spørsmål kan dere kontakte MAG på telefon 800 80 000 (tastevalg 5-3-2) eller e-post mag@skatteetaten.no.