Ervervstidspunkt ved nystiftelse av aksjeselskap

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse som avklarer spørsmålet om hvorvidt det er stiftelsestidspunktet eller registreringen i Foretaksregisteret som skal anses som ervervstidspunkt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Et aksjeselskap anses stiftet når alle stifterne har undertegnet stiftelsesdokumentene. Det er dette tidspunktet som formelt forplikter stifterne og gir dem rettigheter som aksjeeiere i selskapet. Direktoratet konkluderer derfor i uttalelsen med at for stifterne er det stiftelsestidspunktet som skal anses som deres ervervstidspunkt skattemessig, selv om registreringen av selskapet i foretaksregisteret skjer på et senere tidspunkt. Stiftes eksempelvis selskapet i desember år 1 og registreringen i Foretaksregisteret skjer i januar året etter, vil dermed aksjonærene anses å ha ervervet aksjene i selskapet i år 1.

Uttalelsen kan du lese her