Feil hos halvparten som skal føre personallister

Regnskapsfører kan bidra med å etablere rutiner.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Romerikes Blad skriver 20. desember 2014 at Skatt Øst har gjennomført kontroll av personallister hos 293 bedrifter innen bransjene servering, frisør, skjønnhetspleie, bilverksted og bilpleie. Hos hver tredje var manglene såpass alvorlige at gebyr ble ilagt. 

I møte med Skatt Øst har vi fått opplyst at 43 % av de som har hatt etterkontroll ikke har fått på plass personallister eller klart å få rutinene til å fungere tilfredsstillende. 

I NARF anbefaler vi at regnskapsfører følger opp kunder som er eller kan være pliktig til å følge regelverket om personallister. Foruten å følge opp om personallister er tatt i bruk, kan regnskapsfører bidra med å etablere skriftlig rutine knyttet til bruken.

Gebyr ved kortbruk?
I kommentarfeltet til nevnte artikkel er det en leser som nevner at flere utelivssteder skal ha innført kortgebyr på 20 - 40 kroner pr transaksjon. Poenget til leseren ser ut til å være at i slike tilfeller er det fare for at foretaket ønsker å motta omsetning i kontanter, noe som kan være begrunnet i et ønske om å unndra inntekter fra beskatning.

Etter hva vi kjenner til ligger kortgebyret fra bank på omlag 15 øre pr transaksjon (BankAxept) og rundt 1,5 - 4 % av kjøpsbeløp ved bruk av kredittkort. I tillegg koster leie av terminal noen hundrelapper pr måned.

I tilfeller hvor du som regnskapsfører har kunder som etablerer gebyrer i en størrelse som fremstår som det hvitvaskingsloven omtaler som mistenkelige, plikter du etter nevnte lov å gjennomføre nærmere undersøkelser. I tilfeller som dette er det naturlig å undersøke hva kunden begrunner gebyret med. Dersom undersøkelsen ikke avkrefter mistanken, foreligger det plikt til å rapportere forholdet til Økokrim. Dette skal skje med hjelp av en hvitvaskingsmelding, som leveres via Altinn. Terskelen for å rapportere hvitvaskingsmeldinger skal være lav, så det å rapportere et slikt tilfelle innebærer ikke at du samtidig må si fra deg oppdraget. 

Foruten å foreta undersøkelse som nevnt, bør du som regnskapsfører være spesielt oppmerksom på om bokføringslovens regler om dokumentasjon av kontantomsetning er tilfredsstillende hos en kunde som nevnt. Dersom denne ikke er reglementert, kan det være aktuelt å si opp oppdraget. Plikten til å si opp oppdrag følger av regnskapsførerforskriften § 3-1 tredje ledd, hvor det sies at hvis oppdragsgiver vesentlig misligholder sine plikter etter oppdragsavtalen, slik at regnskapsfører ikke har mulighet til å produsere eller gi grunnlag for avtalt lovbestemt rapportering, plikter regnskapsfører å frasi seg oppdraget.

Har du synspunkter eller kommentarer, må du veldig gjerne bruke kommentarfeltet.