Feil i forhåndsutfylte formuesverdier på skog, gårdsbruk og annen fast eiendom?

Mange kan være rammet.

Del

Det er Altinn sentralforvaltning som har informert systemleverandører om at postene 4.3.4 og 4.3.5 inneholder feil i beregnet forhåndsutfylt verdi på skogbrukseiendom, gårdsbruk og annen fast eiendom med skattepliktig avkastning.

Med bakgrunn i dette har både vi og Norges Bondelag bedt Skattedirektoratet om å gjøre rede for om dette stemmer og hvilke konsekvenser dette i så fall får for utfyllingen av skattemeldinger.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har fått bekreftet hva som eventuelt er feil og hvordan dette skal håndteres.

Aktuelle kurs

Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 3
    Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 1
    Klokke Created with Sketch.
  • Rettslære 1
    Klokke Created with Sketch.

Aktuelle kurs

123895124017