Feil i forhåndsutfylte formuesverdier på skog, gårdsbruk og annen fast eiendom?

Mange kan være rammet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det er Altinn sentralforvaltning som har informert systemleverandører om at postene 4.3.4 og 4.3.5 inneholder feil i beregnet forhåndsutfylt verdi på skogbrukseiendom, gårdsbruk og annen fast eiendom med skattepliktig avkastning.

Med bakgrunn i dette har både vi og Norges Bondelag bedt Skattedirektoratet om å gjøre rede for om dette stemmer og hvilke konsekvenser dette i så fall får for utfyllingen av skattemeldinger.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har fått bekreftet hva som eventuelt er feil og hvordan dette skal håndteres.