Finansdepartementet snur om personalforsikringer

Etter massiv «protest» fra Regnskap Norge og andre organisasjoner endrer Finansdepartementet reglene slik at verdien av personalforsikringer kan baseres på kostpris som før.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Fra 1. januar 2019 er hovedregelen at alle naturalytelser skal verdsettes til individuell markedspris. For personalforsikringer medfører dette skjerpet skatt for den ansatte og betydelig merarbeid for arbeidsgiver.

Vi påpekte utfordringene med personalforsikringene til Skattedirektoratet allerede under arbeidet med veilederen. Finansdepartementet har nå erkjent de uheldige konsekvensene og vil gjennomføre en forskriftsendring om at det i stedet er kostpris som skal legges til grunn for å beregne verdien av fordelen de ansatte får gjennom forsikringsordninger som arbeidsgiver betaler.

Det betyr at behandlingen blir som den har vært tidligere for slike forsikringsordninger.

Endringen skal gjelde med virkning fra og med 1. januar 2019.

Glad for at departementet endrer

Regnskap Norge er godt fornøyd med at departementet tar grep og retter opp i saken. Den siste tiden har vi hatt tett dialog og gitt innspill direkte til Finansdepartementet v/ statssekretær Jørgen Næsje. Dette har høstet frukter. Vi har satt stor pris på denne kontakten, og fikk i dag også en hyggelig tilbakemelding fra statssekretæren selv sammen med nyheten.

Småbeløp

Nå som personalforsikringene er «reddet», jobber vi videre med rabatter av bagatellmessig verdi. Får vi inn unntak her, vil det være til betraktelig hjelp for å redusere belastningen på næringslivet.

Millimeterregler hindrer forenkling

De nye reglene om naturalytelser er et godt eksempel på millimeternøyaktighet som kan slå ut i enorme merbyrder for næringslivet. Millimeterregler er til hinder for forenkling, og kan i verste fall skape lovbrytere.

Dette blir tema når Regnskap Norge inviterer til debatt på Arendalsuka i august.