Finansministeren stanser innkrevingen av tilleggsskatt med umiddelbar virkning

Tilleggsskatt skal ikke kunne kreves inn før klagefrist er utløpt eller søksmål er avsluttet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I et leserinnlegg i Finansavisen 11. desember 2015 skriver finansminister Siv Jensen følgende om innkreving av tilleggsskatt:

"Vi foreslår (...) at skattemyndighetene ikke kan kreve inn tilleggsskatt før klagefristen er utløp eller et eventuelt søksmål er avsluttet. Jeg forstår at det oppleves som strengt å måtte betale tilleggsskatten for det er endelig avgjort om man har gjort noe galt. Slik bør det ikke være. Dette er så viktig for meg at jeg som et strakstiltak har instruert Skatteetaten om å utsette innkrevingen av tilleggsskatt i slike tilfeller allerede fra og med i dag. Ingen skal betale tilleggsskatt for et krav som er bestridt og ikke endelig avgjort."

Regnskap Norge har ved flere anledninger pekt på at innkreving av tilleggsskatt før endelig vedtak foreligger, medfører urimelig hard belastning for skattytere som bestrider tilleggsskatten. Det er positivt at Finansministeren ser urimelighetene i de någjeldende regler og derfor instruerer skatteetaten om å stoppe denne praksisen umiddelbart.

Hele leserinnlegget kan du lese her.

Her kan du lese mer, herunder instruksen til Skattedirektoratet.

Aktuelle kurs

Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 2
    Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 1
    Klokke Created with Sketch.