Forlenget selvangivelsesfrist til 31. mai for ektefeller til næringsdrivende

Ektefeller til næringsdrivende slipper å søke om utsettelse også i 2015. Skatteetaten skriver følgende om selvangivelsesfristen på sine hjemmesider: "Utsatt selvangivelsesfrist for næringsdrivendes ektefeller

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, eller regnskapsføreren til den næringsdrivende ektefellen, behøver ikke søke utsatt frist for den ektefellen som ikke er næringsdrivende dersom selvangivelsen leveres innen 31.mai."

Begge ektefeller kan med andre ord forholde seg til selvangivelsesfristen for den næringsdrivende 31. mai, uten at det er nødvendig å søke utsettelse for den av ektefellene som egentlig har ordinær frist 30. april. 

Vi forventer at felles selvangivelsesfrist gjøres permanent når skatteforvaltningsloven vedtas. Inntil dette skjer vil vi følge opp Skattedirektoratet, slik at direktoratet bruker sin forskriftshjemmel til å gi utsettelse som nevnt over.