Forslag om unntak fra reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær

Reiseforskudd på inntil kr 50.000 og lån til ansatte med små aksjeposter foreslås unntatt utbyttebeskatning.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2016 forslo Regjeringen å innføre utbyttebeskatning av lån til personlig aksjonær. Ved fremleggelsen av lovforslaget, ble det samtidig sagt at det blir nødvendig med enkelte unntak fra bestemmelsen. Finansdepartementet har nå utarbeidet forslag til slike bestemmelser. Forslaget går ut på å unnta følgende lånetilfeller fra utbyttebeskatning:

 • Kreditt eller sikkerhetsstillelse fra bank
 • Kreditt under 50 000 kroner fra arbeidsgiver til arbeidstaker skal ikke anses som utbytte dersom lånet er forskudd på utlegg arbeidstakeren har i forbindelse med arbeidet
 • Kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes fra arbeidsgiver skal ikke anses som utbytte for arbeidstaker dersom arbeidstakeren på lånetidspunktet ikke direkte eller indirekte eier mer en fem prosent av aksjene eller andelene eller har mer enn fem prosent av stemmene på generalforsamlingen i arbeidsgiverselskapet eller et annet selskap i samme konsern som arbeidsgiverselskapet. Ved beregning av den ansattes aksje- eller selskapsandel skal aksjer som eies av den ansattes ektefelle, samboer eller person som den ansatte er i slekt eller svogerskap med i opp eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som onkel eller tante.

Forslaget er nå på høring, med høringsfrist 8. januar. 

Les mer om forslaget til utbyttebeskatning av lån til aksjonær ved å klikke her.

Høringssaken finner du her.

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Finansregnskap 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatte-/Avgiftsrett 3
  Klokke Created with Sketch.
 • RF-Regelv./GRFS 1
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Skatte-/Avgiftsrett 1
  Klokke Created with Sketch.