Fribilletter til frivillige for dugnadsarbeid og til sponsorer

Finansdepartementet har uttalt seg om skattlegging ved dugnadsinnsats og for ansatte hos sponsorer.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I brev til Stortinget av 14. januar 2019 skriver Finansdepartementet at vederlag som mottas av frivillige i forbindelse med kultur- og idrettsarrangementer i utgangspunktet faller innenfor det som skatterettslig må anses som fordel vunnet ved arbeid. Det er likevel flere faktorer som kan medvirke til at slike ytelser ikke blir skattlagt.

Fribillett som er nødvendig for dugnadsinnsatsen

En fribillett eller lignende som er nødvendig for å få tilgang til stedet hvor den frivillige innsatsen skal skje, er ikke en fordel i skattelovens forstand. Om denne billetten samtidig innebærer at vedkommende kan overvære for eksempel en konsert på lik linje med betalende publikum, legger Finansdepartementet til grunn at dette ikke utløser skatteplikt.

Fribillett som ikke er nødvendig for dugnadsinnsatsen

Dersom det er slik at en person mottar ytelser som ikke er nødvendige for utøvelsen av den frivillige innsatsen, kan det derimot oppstå spørsmål om rapporterings- og skatteplikt. Her gjelder det en nedre grense for hva som utløser disse pliktene.

For frivillige og ideelle organisasjoner er denne grensen på 10 000 kroner per ansatt per år. For kommersielle arrangører er grensen 1000 kroner, i likhet med det som gjelder for andre arbeidsgivere.

Grensen på 10 000 kroner for frivillige og ideelle stiftelser og organisasjoner bør etter departementets vurdering sikre at frivillige som mottar moderate ytelser i forbindelse med dugnadsinnsats, kan fortsette med det uten at det utløser skatteplikt for den frivillige eller rapporteringsplikt for arrangøren.

Billetter som sponsorer disponerer

Skatteplikten for billetter som sponsorene disponerer må vurderes for seg, og avhenger av hvordan disse billettene brukes. Brukes de for eksempel til å ta med alle ansatte på et felles arrangement, antar departementet at det kan anses som et skattefritt velferdstiltak. Motsatt hvis de gis til utvalgte ledere til rent privat bruk.

Uttalelsen kommer dessverre ikke inn på fribilletter som sponsorer gir videre til sine forretningsforbindelser. De nye reglene om mulig rapporteringsplikt for arbeidsgivere som har ansatte som mottar slike fribilletter, gjør denne situasjonen veldig aktuell. Også her må skatteplikt avhenge av om det å motta en slik fribillett innebærer en privat fordel. Les mer om de nye reglene for dette her.