Frist for levering av skattemelding for lønnstakere og pensjonister er tirsdag 2. mai

Den nye skatteforvaltningsloven forlenger fristen til første virkedag når ordinær frist faller på helgedag, helligdag eller dag som likestilles med helligdag.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

De fleste skattekalendere og medier opplyser at årets frist for levering av skattemelding (selvangivelse) for lønnstakere og pensjonister er 30. april. Dette er ikke helt presist, i og med at 30. april i år faller på en søndag. Når mandagen i tillegg er en offentlig fridag, blir den reelle fristen i år tirsdag 2. mai.

Tidligere var selvangivelsesfristen uavhengig av type dag. Fra og med 2017 er dette endret, gjennom at vi har fått ny skatteforvaltningslov. Her er det i § 5-5 henvist til domstolloven § 149, som sier at fristen forlenges til første virkedag dersom lovens frist faller på helg, helligdag eller dag som likestilles med helligdag.

Vi har fått opplyst fra Skatteetaten at de som leverer 1. eller 2. mai ikke skal ha større risiko for å ikke få skatteoppgjøret i juni (første pulje).