Fritak for levering av næringsoppgave?

De aller fleste næringsdrivende skal levere næringsoppgave og skjema for beregning av personinntekt. For noen næringsdrivende med næringsinntekt under 50 000 kroner er det imidlertid lempelser på denne plikten.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

For en del næringsdrivende med næringsinntekt under 50 000 kroner, er det gjort et unntak fra plikten om å sende inn næringsoppgave. For disse næringsdrivende er det også lempet på plikten til å levere skjema RF-1224” personinntekt fra enkeltpersonforetak”.

 Ønsker den næringsdrivende likevel å sende inn skjemaet, for å kunne utnytte et eventuelt skjermingsfradrag, er det anledning til det. Er den næringsdrivende fritatt fra å levere næringsoppgave, har han eller hun heller ikke bokføringsplikt. Inntekter og kostnader må likevel dokumenteres. Denne dokumentasjonen må oppbevares i samsvar med reglene i bokføringsloven.

Gjelder ikke alle

Det er flere avgrensninger med hensyn til hvilke enkeltpersonforetak som er fritatt fra å levere næringsoppgave og skjema for beregning av personinntekt. Lempelsene gjelder for eksempel ikke en del virksomheter innen skog og reindrift, drosje- og lastebilnæringen og virksomheter som driver med utleie av fast eiendom.

Den næringsdrivende er også pliktig til å levere både næringsoppgave og skjema for beregning av personinntekt hvis vedkommende krever næringsinntekten fordelt med ektefelle, har drevet mer enn én virksomhet i året eller har drevet virksomhet som er skattepliktig til mer enn én kommune.

I tillegg skal den næringsdrivende uansett levere skjema for beregning av personinntekt hvis enkeltpersonforetaket har negativ næringsinntekt. Denne er fremførbar og kan komme til fradrag i fremtidig personinntekt.

Næringsdrivende med næringsinntekt under 50 000 kroner, må selv om de ikke leverer næringsoppgave, uansett levere selvangivelse og her oppgi blant annet driftsinntekter og utgifter fra næringsvirksomheten.