Frivillig retting og unnlatt bruk av tilleggsskatt

Når anses retting for å ha skjedd frivillig og av eget tiltak slik at vilkårene for å unnlate å bruke tilleggsskatt er oppfylt?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Melding 6/11 fra Skattedirektoratet av 20. mai 2011 omhandler situasjonen når en skattyter retter eller utfyller opplysninger som tidligere er lagt til grunn ved ligningen, og spørsmålet om rettingen må anses å ha skjedd frivillig og av eget tiltak slik at vilkårene for å unnlate å bruke tilleggsskatt er oppfylt. Frivillig retting (PDF)

KILDE: SKD-meldingnr. 6/11