Har du husket innberetning av foreldrebetaling til barnehager?

Fristen var 20. januar. Skattedirektoratet har dessverre unnlatt å sende purringer til barnehagers regnskapsfører.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Dersom du har barnehager i din kundemasse og er usikker på om innsending av opplysninger om foreldrebetalingen er foretatt eller godkjent, bør du vurdere å sjekke om barnehagen har mottatt påminnelse om innberetningen.

Slike påminnelser synes kun å ha blitt sendt direkte til barnehagene og de disse har registrert som kontaktpersoner i Altinn. Det ser ikke ut til at ekstern regnskapsfører har mottatt varselet, selv om barnehagen er registrert med ekstern regnskapsfører i Enhetsregisteret.

Regnskap Norge har bedt om endring av varslingspraksisen, men dette får eventuelt først virkning for neste års innberetning.

Du vil normalt sett finne ut av om purring er mottatt ved å logge deg inn i Altinn og gå inn i meldingsboksen til de aktuelle enhetene. Dette forutsetter likevel at ingen andre har slettet eller flyttet meldingen. 

Varselet som barnehagene har mottatt pr e-post har for øvrig en veldig anonym varslingstekst. Det fremgår kun at det er et brev tilgjengelig i Altinn.

Ny innberetningsfrist før tvangsmulkt påløper

Det ser ut til at barnehager som ikke har oppfylt innberetningen innen fristen 20. januar har fått ny frist 7. februar. Vi må likevel ta forbehold ved om dette gjelder alle barnehager, eller om det kan ha blitt gitt forskjellig frist. 

Dersom innberetning ikke skjer innen den nye fristen, vil det påløpe tvangsmulkt pr dag fristen oversittes. Tvangsmulkten utgjør kr 1048 pr dag.

Om innberetningsplikten

Barnehager som mottar betaling for pass og stell av barn er pålagt å sende Skatteetaten opplysninger om foresattes utgifter for pass og stell av barn. Det skal gis opplysninger om:

a) betalers navn, adresse og fødselsnummer
b) opplysningspliktiges (barnehagens) navn, adresse og organisasjonsnummer
c) tidfestet beløp (hva som er betalt i forrige kalenderår)

Fristen for å sende Skatteetaten opplysningene var 20. januar. 

Som barnehager i denne sammenheng regnes også familiebarnehager og barneparker.

Privat barnepassordning der foresatte selv har plikt til å lønnsinnberette lønn eller rapportere honorar til næringsdrivende som driver barnepass i eget hjem faller utenfor innberetningsplikten.

Reglene om innberetningsplikten finner du i skatteforvaltningsloven §§ 7-10-5 til 7-10-8.

Husk også at de foresatte skal ha kopi av opplysningene som sendes Skatteetaten.