Høyesterettsdom om kjøp av svarte tjenester

Høyesterett har nå slått fast at kjøper av svarte tjenester kan risikere fengselstraff. En hytteeier er dømt for medvirkning til svart arbeid ved å kjøpe svarte tjenester. Han fikk 21 dagers ubetinget fengsel.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Dommen viser at Høyesterett ser alvorlig på denne type kriminalitet. I dommen uttaler Høyesterett blant annet at:

”skatte og avgiftsunndragelser er et betydelig samfunnsproblem som det er viktig å reagere mot. En effektiv bekjempelse forutsetter at også en privatperson som inngår avtale om svart arbeid med næringsdrivende, som utgangspunkt risikerer en ubetinget reaksjon”

Skatteetaten oppfatter dette som en viktig dom. Jeg håper at den får potensielle kjøpere av svarte tjenester til å tenke seg om, sier skattedirektør Svein Kristensen. Denne dommen bør være en vekker for alle. Vi håper at det vil bidra til mindre kjøp og salg av svarte tjenester.