Aksjonærer som hadde aksjer i børsnoterte selskap ved konkursåpning

Tandberg Data ASA, Tandberg Storage ASA, Petromena ASA ble slått konkurs i 2009. Konkurs i selskapet regnes som realisasjon av aksjene med null i vederlag

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Konkursene er ikke rapportert riktig til Skatteetaten og tapsfradraget er derfor ikke forhåndsutfylt i tilsendt Oppgave over aksjer og egenkapitalbevis (RF-1088.)

Aksjonærene må derfor selv beregne og føre tapet i selvangivelsen. Tapet som aksjonæren har krav på fremkommer ved å multiplisere post 303 med post 304 i tilsendt RF-1088 for aksjene.

Har skattyter samlet sett et nettotap skal dette føres i post 3.3.8 i selvangivelsen. Samlet gevinst reduserer du med tapet fra selskapene som har gått konkurs og fører tapet i post 3.1.8 i selvangivelsen.

KIlde: Skatteetaten