Aksjonærregisteret kan nå oppdateres løpende gjennom året

NARF anbefaler å ta denne muligheten i bruk, slik at endringer rapporteres samtidig med hendelsene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det å kunne rapportere endringer om aksjeselskapets aksjer og kapital fortløpende gjennom året er en endring NARF har etterlyst i mange år. Fordelen med å rapportere aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) fortløpende er at dette kan være mer effektivt, ved at opplysningene rapporteres mens endringene er friskt i minnet. Det å vente med rapporteringen til januar året etter kan enklere lede til feil i innrapporteringen. 

Det er i Skatteinfo nr 5 - juni 2015 Skatteetaten informerer om endringen. Artikkelen er noe kortfattet, men det fremgår at dersom du gjør endringer i aksjonærregisteroppgaven i løpet av året, trenger du ikke sende disse på nytt ved fristens utløp. Det er den siste endringen som blir lagt til grunn når oppgaven behandles av Skatteetaten. Det er med andre ord viktig at man har en klar rutine på dette, og valget bør nok bestå av enten forløpende rapportering av alle endringer eller kun én samlet rapporering når året er omme.

Merk at dersom selskapet ikke har endringer, må oppgaven fortsatt likevel leveres innen siste frist. Dersom muligheten til å rapportere fortløpende tas i bruk, kan det være fornuftig å ha en loggføring av hvilke selskaper som er oppdatert gjennom året. Slik blir det enkelt å finne ut hvilke selskaper som må sende inn oppgave i januar.

Aksjonærregisteret skal årlig oppdateres med blant annet endringer i:

  • Aksjekapital
  • Overkurs
  • Aksjeklasser
  • Antall aksjer
  • Utbytte