Forhåndsutfylt selvangivelse tilgjengelig 31. mars

Hvis alt går etter planen blir "prefill-data" tilgjengelig for årsoppgjørssystemene neste uke.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norge tok kontakt med Skattedirektoratet 2. mars og opplyste at vi nylig hadde blitt kjent med at forhåndsutfylte selvangivelser ikke blir gjort tilgjengelig før 31. mars for alle skattytergrupper, mot 19. mars for såkalte eBrukere (elektroniske brukere) i fjor. Dette var en endring vi mener vi som representant for en stor brukergruppe burde ha fått særskilt beskjed om.

Årets endring innebærer et vesentlig tap i antall arbeidsdager som kan brukes til utfylling av selvangivelsene, noe som selvsagt ikke er heldig for vår bransje. Vi anmodet derfor Skattedirektoratet om å fremskynde publiseringen. 

I sitt svar avviser Skattedirektoratet å etterkomme anmodningen.

Nærmere begrunnelse om sen publisering
I vår henvendelse til Skattedirektoratet minnet vi om at vi i mange år har bedt Skattedirektoratet om å foreta grep som gjør det mulig å publisere selvangivelsene tidligere enn hva som har blitt praktisert. Årets endring går motsatt vei. Det går lang tid mellom frist for levering av tredjepartopplysninger til selvangivelsene foreligger, og det er vanskelig å se gode grunner for at det er behov for så lang tid å sikre datakvaliteten.

Begrunnelsen vi har mottatt fra Skattedirektoratet fremstår for oss som lite holdbar, og vil bli fulgt opp:

"Tidspunktet for offentliggjøring av selvangivelsen diskuteres og planlegges nøye for hvert enkelt år, og det er mange faktorer som påvirker tidspunktet for offentliggjøring av selvangivelsen.

  • Tilgjengeliggjøring av selvangivelsen medfører mye trafikk på våre nettsider, Altinn og på Skatteopplysninger. I år har Skatteetaten overtatt ansvaret for årsavgift på bil med frist for betaling den 20.03.2016. Skatteetaten ønsker ikke dette første året å ha to store hendelser på samme tid.

  • Flere nye innrapporteringskanaler har også blitt tatt i bruk og i den forbindelse ønsker vi å ha ekstra tid til kvalitetskontroll.

  • Tidspunktet for påsken har også hatt innvirkning på tidspunktet for offentliggjøring av selvangivelsen.

  • Offentliggjøring av selvangivelsen medfører at mange kontakter skatteetaten. Dette har også bidratt til beslutning om at det er mest hensiktsmessig å lansere selvangivelsen etter påsken. 

Videre kan vi informere om at prinsippet i forvaltningsloven er snudd, slik at alle som noensinne har brukt en elektronisk tjeneste, er å regne som elektronisk bruker med mindre en reserverer seg.Vi kan derfor nå sende elektronisk til 3,7 mill Ebruker og anser det derfor som unødvendig å differensiere utleggingstidspunkt.

Tiden til produksjon av selvangivelsen er lagt opp i et tett løp. Slik dette fungerer i dag er det ikke mulig å tilgjengeliggjøre dataene tidligere. Årsaken er behovet for kvalitetssikring av innrapporterte opplysninger. Skatteetaten er i gang med å se på produksjon, presentasjon og formidling av neste generasjons selvangivelse. De temaene du tar opp i din e-post er blant de områdene vi vurderer i den sammenhengen. Prefill-data blir tilgjengelig for nedlasting i uke 12 hvis alt går etter planen.

Det er korrekt at vi ikke har gått ut med informasjon spesifikt rundt endringer av ordningen med at digitale brukere får tilgang til leveringsløsningen på selvangivelsen noe tidligere. Vi vurderer hvertår hva som er mulig å få til når det gjelder tidspunkt for lansering for alle våre brukergrupper. I år ble det en sammenfallende dato for elektroniske brukere og de som fortsatt mottar selvangivelsen på papir.

Skatteetaten ønsker å ha et godt samarbeid med Regnskap Norge og vil informere bedre ved eventuelle senere anledninger."