Nytt skjema for rapportering av oppdrag og arbeidstakere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Skjemaene RF-1198 og RF-1199 slås nå sammen til ett felles RF-1199. Dette skjemaet heter nå Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere. RF-1198 Rapportering av arbeidstakere på oppdrag utgår.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Omleggingen innebærer at informasjon om oppdraget, oppdragstaker og arbeidstakere på oppdraget rapporteres på ett og samme skjema.

Det nye skjemaet leveres enklest elektronisk via www.altinn.no. Leverer du elektronisk via Altinn vil du også få kvittering på at skjemaet er levert.

Skattytere som ikke kan levere elektronisk, finner skjemaet på www.taxnorway.no og på www.skatteetaten.no.

For at det skal være enkelt å fylle ut skjemaet, er det viktig å bruke allerede tildelt organisasjonsnummer og D-nummer/fødselsnummer. Del 1 av skjemaet, opplysninger om oppdrag, kan leveres alene, mens del 2, opplysninger om arbeidstakere, alltid må leveres sammen med del 1.

Ved endring i tidligere innsendt skjema må alltid del 1 vedlegges. Ved elektronisk levering kan kopi av tidligere leverte skjema hentes fram fra arkivet. Ved papirinnlevering kan kopi av tidligere innsendt skjema brukes.