Tiltak iverksettes for å øke andelen rettidige oppgaveinnleveringer

Skatt Øst har foretatt nærmere kartlegginger av hvem som leverer selvangivelser og merverdiavgiftsoppgaver etter oppgavefristene. Nå igangsetter skatteetaten oppfølgingstiltak, og ønsker å finne både forklaringer og tiltak som kan forbedre situasjonen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Næringsdrivende uten regnskapsfører har større andel forsinkelser. Likevel viser det seg ifølge Skatt Øst at også for mange av de næringsdrivende som har regnskapsfører ikke leverer innen fristene. Disse forsinkelsene gjør at både de næringsdrivende, regnskapsførere og skatteetaten bruker unødvendig mye tid på purringer, besvare purringer, fastsette skjønn, sende inn klage på skjønnsvedtaket mv. 

Noen utmerker seg mer enn andre, og for noen skyldes forsinkelsene forbigående årsaker som sykdom eller lignende, mens andre har en tendens til å gå igjen år etter år. 

Uavhengig av bakgrunn ønsker Skatt Øst i november/desember å snakke med noen regnskapsførere for å kartlegge årsaker til sen eller manglende levering, og hvordan andelen forsinkelser kan reduseres. Målsetningen er å komme frem til tiltak som regnskapsførere kan gjøre, skatteetaten kan gjøre og tiltak som kan gjøres i fellesskap. 

Skatt Øst håper på konstruktive samtaler og gode innspill når de kommer på besøk. 

I tillegg er det ønskelig å få tilsendt ideer og ønsker om forbedrende tiltak. Har du tanker om temaet som du ønsker å formidle, setter vi i NARF og Skatt Øst pris på om du sender noen ord i en e-post til NARF v/ fagsupport@narf.no.