I 2021 blir skattemelding for næringsdrivende temabasert

Flere næringsdrivende må levere via årsoppgjørssystem.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skatteetaten har i flere år arbeidet med å utvikle ny digital skattemelding for næringsdrivendes formues- og inntektsskatt. Prosjektet kalles SIRIUS, og omfatter både personlig næringsdrivende og alle varianter for selskaper og andre skattepliktige enheter. Nå nærmer prosjektet seg realisering, og det ble derfor nylig lagt frem høringsutkast til forskriftsendringer.

I høringsnotatet skisserer Skattedirektoratet noen av sine tanker rundt fremtidens skattemelding.

Enklere og mer forståelig

Hensikten med å utvikle ny skattemeldingsløsning er at den skal bli enklere og mer forståelig for de næringsdrivende enn dagens skattemelding og gi bedre støtte ved levering. Når du går inn i skattemeldingen vil du oppleve at utfyllingen skjer temabasert. En forsmak på hva dette innebærer får vi allerede neste år, for da kommer en slik oppbygging på skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister.

Endringen innebærer at skjemaene slik vi kjenner dem i dag forsvinner. I stedet skal inntekts- og formuesopplysningene sendes inn i form av en datafil. 

Hva som ligger i temabasert har vi foreløpig ikke detaljene på, men etter hva vi kjenner til vil du eksempelvis fylle ut alt som gjelder aksjer samlet, altså både inntekter og formue. Tilsvarende vil bankforhold fremgå som eget tema, både med innestående, lån, renteinntekter og renteutgifter. 

Skjemaene har tradisjonelt på flere områder vært en fin måte å forstå regelverket på. Hvordan dette skal ivaretas i det temabaserte er en av utfordringene prosjektet etter Regnskap Norges oppfatning må søke å ivareta.

Mange må endre innsendingsmåte

Det legges opp til at den nye skattemeldingen for næringsdrivende skal være bedre tilrettelagt for maskinell kommunikasjon mellom økonomi- og årsoppgjørssystemer (fagsystem) og skatteetatens systemer.

Det blir ikke lenger mulig å fylle ut næringsoppgave og skattemeldingen i Altinn, slik ganske mange næringsdrivende gjør i dag. Innleveringen må derimot enten skje fra fagsystem eller portalløsningen «Næringsrapport skatt». Skjemautfylling i Altinn-portalen forsvinner, og det vil merkes av relativt mange.

For 2017 var innleveringsmønsteret slik:

 

Skjemautfylling i Altinn

Næringsrapport skatt

Innsending fra fagsystem

Personlig næringsdrivende

130.000

40.000

193.000

Upersonlig skattepliktige

13.000

4.300

320.000

Selskaper med deltakerfastsetting

5.000

 

14.000

Hvem som kan bruke Næringsrapport skatt vil antagelig begrenses noe, og det ser ut til at personlig næringsdrivende med enklere forhold prioriteres. Det er derfor totalt sett mange som må belage seg på å måtte gå over til levering via fagsystem. I høringsnotatet fremgår det at flere i denne gruppen har som alternativ å kjøpe tjenestene fra regnskapsfører.

Næringsdrivende med omsetning på inntil 50.000 kroner skal fortsatt kunne gi opplysningene direkte i skattemeldingen.

Skattemelding i standardisert digitalt format

Endringene i innleveringsmåte gjør det nødvendig med forskriftsendringer. Skattedirektoratet ønsker en hjemmel hvor plikten til å gi opplysninger skal skje i et standardisert digitalt format. Høringsnotatet inneholder mer informasjon om hva dette innebærer.

Prinsippene i hvordan dette vil fungere i praksis er å sammenligne med hva som skjedde på lønnsområdet ved innføringen av a-ordningen. Også her ble skjemaer fjernet til fordel for overføring av informasjon via datafil.