De første skatteoppgjørene kommer 22.–23. juni

I år kan regnskapsfører få tilgang til skatteoppgjøret.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skatteetaten opplyser at de aller fleste varsles elektronisk om skatteoppgjøret sitt 22.-23. juni.  Da ligger melding om oppgjøret klart i Altinn.

Første mulige dato for utbetaling dersom du har penger til gode er 22. juni.

Andre pulje med skatteoppgjør gjøres tilgjengelig 2. august, og deretter blir det løpende oppgjør frem til 25. oktober.

Varsel om når skatteoppgjøret er tilgjengelig sendes på e-post/sms. 

Regnskapsfører kan få tilgang gjennom delegering av rolle

En nyhet i Altinn i år er at også privatpersoner som ikke driver næring kan delegere sine rettigheter i Altinn videre til andre. Dette var frem til i år kun mulig for næringsdrivende. 

Når rettighet er tildelt vil personen som er gitt rettighet få mulighet til å:

  • se skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for lønnstakere og pensjonister
  • endre og sende inn skattemelding
  • se tilsendt skatteoppgjør
  • søke om utsettelse av innlevering

Rollene Regnskapsfører med signeringsrett og Begrenset signeringsrett får disse mulighetene.

Vi er i skrivende stund usikre på om de med rollene Regnskapsfører uten signeringsrett og Privatperson begrensede rettigheter også får tilgang til skatteoppgjøret.

Les mer om delegeringsmuligheten her.

Mer om de nevnte rollene finner du lenke til i skjemaveiledningen i Altinn som gjelder skattemeldingen, jf overskriften Krav til innsender.

For å få tilgang til årets skatteoppgjør antar vi relevant rolle må delegeres før skatteoppgjørene sendes ut. 

Husk at tildelt rolle gjelder frem til delegeringen fjernes.