Informasjonsbrev om kildeskatt på utbytte sendes alle aksjeselskaper i neste uke

Skjemaet det er snakk om er relevant for aksjeselskaper med aksjonærer hjemmehørende i utlandet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skjemaet har fått navnet RF-1005 Oppgjørsliste kildeskatt - Trukket skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer eller utbyttekompensasjon til utenlandsk mottaker (herunder renter av grunnfondsbevis tilhørende utlendinger).

Skjemaet er foreløpig kun tilgjengelig i pdf-utgave, og må sendes inn manuelt. 

Det vil fremgå av e-postvarselet at informasjonen kun er relevant for selskaper som har aksjonærer hjemmehørende i utlandet.

(I den første informasjonen vi mottok fra Skattedirektoratet fremgikk det ikke hvem informasjonen er relevant for. Vi tok derfor opp at dette bør fremgå, noe som nå er etterkommet. Hvis du rakk å lese vår opprinnelige nyhet om å informere kundene, kan du se bort fra dette nå.)  

Hjemmel kildeskatt

Det er skatteloven § 10-13 som hjemler skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer. Hjemmelen lyder slik:

§ 10-13. Utenlandsk aksjonær

(1) Av utbytte som utdeles til aksjonær som er hjemmehørende i utlandet, svares skatt til staten etter en sats som fastsettes av Stortinget i det årlige skattevedtak, jf. kapittel 15. Ansvaret for skatt på utbyttekompensasjon som nevnt i § 10-11 tredje ledd påhviler innlåner som etter avtale om verdipapirlån, jf. § 9-11, svarer slik kompensasjon til kontraktsmotpart hjemmehørende i utlandet. Reglene i denne paragraf gjelder ikke for utdeling fra obligasjonsfond.
(2) Personlig aksjonær bosatt i en annen EØS-stat som har svart skatt etter første ledd, gis etter søknad fradrag for skjerming etter § 10-12 ved endring av skatteberegningen.