Informasjonsbrev til aksjonærer som må korrigere skattemeldingen

Utsendelsen skal bidra til å sikre unødvendige feil i skattemeldinger.

Del

Brevene sendes ut til skattytere som har mottatt utbytte, men hvor aksjonærregisteroppgaven er feil eller hvor oppgaven er mottatt for sent til at forhåndsutfylt skattemelding er korrekt.

I tillegg går det ut brev til de som mottar aksjeoppgave med teksten Ukjent i post 408.

Nødvendig med oppfølging

Skatteetaten ønsker med hjelp av disse brevene å minne om å sjekke og korrigere skattemeldingen. Disse skattyterne må dermed være ekstra påpasselige når de skal følge opp skattemeldingen, og ha som utgangspunkt at de må korrigere skattemeldingen.

Mottatt aksjeutbytte skal føres i post 3.1.7 i skattemeldingen.

Gevinst og tap ved realisasjon av aksjer føres i post 3.1.10 eller 3.3.10.

Alle oppfordres til å kontrollere

Også de som ikke mottar brev fra skatteetaten oppfordres til å kontrollere at tallene som er inntatt i skattemeldingen stemmer. Det er viktig å huske at det er den enkelte skattyter som er ansvarlig for opplysningene som skal fremgå av skattemeldingen.

Skatteetaten erfarer at mange ikke kontrollerer opplysningene i skattemeldingen, og dette gjelder også aksjeutbytter og gevinst og tap ved realisasjon av aksjer. 

Ved feil hvor inntekter ikke er ført opp korrekt er faren for tilleggsskatt stor.

Aktuelle kurs

Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 3
    Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 3
    Klokke Created with Sketch.