Instruks om anmeldelse til påtalemyndigheten for overtredelse av skatte- og avgiftslovgivningen

Skattekontoret kan anmelde antatt straffbare overtredelser av skatte- og avgiftsregelverket som avdekkes ved kontroller mv.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ny instruks for når overtredelser av ligningsloven kapittel 12, folketrygdloven § 24-4 femte ledd, merverdiavgiftsloven § 21-4 og investeringsavgiftsloven § 7 første ledd mv. skal anmeldes til påtalemyndigheten er gjort gjeldende fra og med 6. september 2011.

Les mer om når skatte og avgiftsovertredelser skal anmeldes i : SKD-melding nr. 10/11 

KILDE: Skattedirektoratet, melding 10/11 av 6. september 2011.