Julebord og skatteplikt

Kan arbeidsgiver dekke julebord uten at de ansatte skattlegges?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Et aktuelt skattespørsmål midt i høysesongen for festligheter er om arbeidsgiver kan dekke julebord for de ansatte uten at de ansatte skattlegges.

Arbeidsgivers rett til å påspandere de ansatte julebord 

Hovedregelen for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er at enhver fordel vunnet ved arbeid er å anse som skattepliktig inntekt for arbeidstaker. Det er imidlertid mange unntak fra denne hovedregelen, og et av dem er arbeidsgivers rett til å påspandere julebord på de ansatte.

Naturalytelser regnet som rimelige velferdstiltak 

Regler om dette finner vi i forskrifter til skatteloven som bestemmer at: «Naturalytelser som kan anses som rimelige velferdstiltak for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften, for enksempel rimelig mat i bedriftskantinen, bruk av bedriftshytte, tilstelninger o. l., regnes ikke som skattepliktig inntekt.»

Hva som er naturalytelser er ikke tvilsomt. Alle ytelser som gis til den ansatte og som ikke er penger, sjekker eller lignende betalingsmidler er naturalytelser.

Neste avgrensningsspørsmål er mer utfordrende, og gjelder hva som menes med rimelige velferdstiltak. Umiddelbart kan det synes som at totalkostnadene for julebordet må være beskjedne. Slik er det ikke. Vurderingsnormen her er ikke rimelig i motsetning til kostbart. Vurderingskriteriet er hva som er normalt eller vanlig i næringslivet for øvrig. Er julebordet i din virksomhet i tråd med det som er normalt ellers, vil julebordet også falle innenfor forskriftens vilkår om at ytelsen må anses som et rimelig velferdstiltak. 

Julebord på restaurant er ikke skattepliktig

I Norge er det ikke uvanlig å legge julebordet til en restaurant og bekoste mat og drikke for alle. Dette er derfor et arrangement som må anses som rimelig. Verre er det for enkeltpersonforetak og aksjeselskap uten andre ansatte enn eieren. For de to sistnevnte virksomhetstypene er det ikke anledning til å utgiftsføre julebord. Svaret blir det samme om virksomhetsutøver har andre ansatte dersom disse er ektefelle eller barn.

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Finansregnskap 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatte-/Avgiftsrett 3
  Klokke Created with Sketch.
 • RF-Regelv./GRFS 1
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Skatte-/Avgiftsrett 1
  Klokke Created with Sketch.