Kan arbeidsgiver skattefritt dekke reise?

For å hindre smittespredning av korona-viruset blant kollektiv-reisende, kan det være aktuelt for arbeidsgiver å utbetale bilgodtgjørelse til arbeidstaker

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Godtgjørelse kan være aktuelt for arbeidstakers bruk av bil mellom hjem og arbeidssted, utgifter til parkering på arbeidsstedet og eventuelt drosje. 

Dekning av reisen mellom hjem og arbeidssted

Vi har ingen skatteregler som er laget spesielt for den situasjonen som har oppstått i forbindelse med spredning av korona-virus. I utgangspunktet velger vi derfor å være tydelige på at arbeidsgivers dekning av utgifter i forbindelse med privatreisen mellom hjem og arbeidssted må behandles som skattepliktig inntekt fullt ut.

Avklarer «skjermet transport» med myndighetene

Det er en bestemmelse i FSFIN § 5-15-5 6. ledd som tilsynelatende vil kunne vurderes:

Fordel i form av arbeidsgivers dekning av reise mellom hjem og arbeidssted, regnes ikke som skattepliktig inntekt når reisen skyldes ekstraordinære forhold i arbeidet. Ved vurderingen av dette legges det vekt på om reisen er uforutsigbar, om den skjer til uvanlig tid eller under tidsnød etter forsinkelse på arbeidsstedet, og om alternativ transport ikke finnes. Det kan også legges vekt på behov for skjermet transport (sikkerhetskjøring).

Det kan hevdes at det vil kunne være behov for skjermet transport for å unngå smitte. Det er usikkert om bestemmelsen er anvendelig i denne situasjonen. Det er åpenbart at den ikke var tiltenkt denne situasjonen, men noe helt annet. Det er likevel ikke helt utenkelig at den må kunne påberopes etter vårt skjønn. Regnskap Norge vil avklare forståelsen med skattemyndighetene og oppdatere innholdet med et svar så snart det foreligger.

Dekning av utgifter til parkering 

Utgifter til parkering på arbeidsstedet er skattefritt på arbeidsgivers egne eller leide parkeringsplasser. Derimot er det skatteplikt på refusjon av arbeidstakers utgifter til parkering på avgiftsbelagte parkeringsplasser ved arbeidsstedet.

Arbeidsgiver kan dekke arbeidstakers skatt

Både når det gjelder dekning av utgifter til reisen mellom hjem og arbeidssted og parkering kan det avtales at arbeidsgiver skal dekke økt skatt som følge av skattepliktig dekning. Dette gjøres ofte for at arbeidstaker skal få glede av dekningen i sin helhet og ikke betale noe ekstra for å få godet. I slike tilfeller er det ofte mulig å benytte en forenklet oppgrossingsmetode.