Mva-oppgaver og skattemelding for næringsdrivende – tvangsmulkt vil ikke bli ilagt

Skatteetaten vil ikke sanksjonere forsinkelser frem mot sommeren, som følge av Korona-situasjonen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I pressemelding fra Skatteetaten går det frem at Skatteetaten ikke vil ilegge tvangsmulkt ved for sent leverte mva-meldinger. Inntil videre gjelder dette mva-meldingene for 1. termin med frist 14. april og 2. termin med frist 10. juni.

Det blir heller ikke ilagt tvangsmulkt for de med årstermin 10. mars eller årsoppgave for primærnæringen med frist 14. april.

Også forsinket levering av skattemeldingen for personlig næringsdrivende og selskaper vil ikke bli sanksjonert. Her er ordinær frist 31. mai.

Fra tidligere er det kjent at forsinket levering av a-melding med frist 5. mars ikke skal gi tvangsmulkt. 

De grepene Skatteetaten gjør her har Skatteetaten anledning til innenfor det regelverket som gjelder. Dette kommer derfor i stedet for å gi allmenne fristutsettelser, som ville krevd regelverksendringer. 

Oppfordrer til levering så snart det er mulig

For alle oppgavetyper er det selvsagt ønskelig med levering innen fristene. For a-meldinger er det likevel spesielt viktig, da informasjon herfra har betydning for behandlingen av krav på sykepenger og dagpenger fra NAV.

Det vil fortsatt bli sendt ut påminnelser når ordinære frister ikke er overholdt. Husk å ha dialog med kundene om hvilke priorteringer som gjøres i tiden vi er inne i, både for å prioritere riktig for hver enkelt kunde og for å ikke overholde det som er avtalt i oppdragsavtaler.

I pressemeldingen uttales det at mange næringsdrivende er avhengige av medhjelpere for å levere skattemeldingen. Skatteetaten ser at dette kan være ekstra krevende å få koordinert nå. 

Regnskap Norge har god dialog med både departementer og Skattedirektoratet, og diskuterer løsninger og tiltak.