Nå må vi lære oss nye begreper innen skatt og avgift

Fra nyttår gjelder ny lov innen skatte- og avgiftsforvaltning, og med den kommer en rekke nye begreper. Gamle kjenninger som «selvangivelse» og «utskrift av ligning» forsvinner.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det er innføringen av skatteforvaltningsloven som har gjort at Finansdepartementet og Skattedirektoratet har valgt å innføre nye begreper. 

Dagens begrep bokmål

Begrep i Skatteforvaltningsloven  Godkjent alternativ bokmål
Aksjonærregisteroppgave Aksjonærmelding fra selskapene Aksjonærregisteroppgave
Avgiftsmyndighet Skattemyndighet Avgiftsmyndighet
Avgiftssubjekt Skattepliktig Avgiftssubjekt
Endringsoppgave for merverdiavgiftsomsetning Endringsmelding for mva Endringsmelding
Forhåndsligning Forhåndsfastsetting  
Gjennomsnittsligning Gjennomsnittsfastsetting  
Inntektsår Skattleggingsperiode Inntektsår
Ligning Fastsetting av formues- og inntektsskatt Fastsetting
Ligningsbehandling  Fastsetting av skattegrunnlaget Fastsetting
Ligningsgrunnlag Skattefastsettingsgrunnlag Fastsettingsgrunnlag
Ligningsmyndighet Skattemyndighet Skattemyndighet
Ligningsoppgave (tredjepartsopplysninger)  Tredjepartsopplysninger Tredjepartsopplysninger
Ligningsverdi (formue) Formuesverdi  
Ligningsår Skattefastsettingsår Fastsettingsår
Merverdiavgift omsetningsoppgave  Skattemelding for merverdiavgift Mva-melding
Oppgave Melding  Oppgave
Oppgavepliktig Opplysningspliktig  
Selvangivelse Skattemelding for formues- og inntektsskatt Skattemelding
Skattyter Skattepliktig Skattyter
Skjønnsligning Skjønnsfastsetting  
Termin Skattleggingsperiode Termin
Tilleggsavgift Tilleggsskatt  
Tilleggsoppgave Tilleggsmelding  
Utlignet skatt Beregnet skatt Skatteberegning
Utskrift av ligning  Utskrift av grunnlag for skatt  

Her finner du de nynorske begrepene, og engelsk oversettelse.

Endringene har også medført at mange skjemaer endrer navn. Du finner oversikten over endrede skjemanavn her.