Nærmere presisering om deling av inngående saldo i saldogruppe C for 2015

Kjøretøy som både er kjøpt og solgt i perioden 2010 - 2014 skal ikke verdsettes særskilt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Inngående saldo for 2015 i saldogruppe C skal  splittes i saldogruppe C1 (varebiler, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede) og saldogruppe C2 (vogntog, lastebiler og busser). Avskrivingssatsen for saldogruppe C1 er som tidligere 20 %, mens saldogruppe C2 økes til 22 %. 

Skattytere som pr. 31. desember 2014 eide kjøretøy hjemmehørende i begge de nye saldogruppene, må foreta en deling av gjenstående saldo i saldogruppen. Finansdepartementet fastsatte nylig forskrift om hvordan dette skal gjennomføres. 

For kjøretøy som er ervervet etter 31. desember 2009, skal faktisk kostpris for det enkelte kjøretøy på saldoen, redusert med beregnede saldoavskrivninger etter maksimumsats (20 %) for hvert år av eiertiden, fordeles til ny rett saldogruppe.

Det oppsto noe usikkerhet ved om kjøretøy som både er kjøpt og solgt i perioden 2010 - 2014 må verdsettes særskilt, eller om restsaldo fra salget inngår i gjenstående saldo som fordeles forholdsmessig på saldogruppene. I en fortolkningsuttalelse av 11. november 2015 til Regnskap Norge presiserer Finansdepartementet at den særskilte verdsettelsen av nyere kjøretøy kun gjelder kjøretøy som er i behold hos skattyter pr 31. desember 2014.  

Hele fortolkningsuttalelsen kan du lese ved å klikke her.

Les mer om de nye reglene ved å klikke her.

Aktuelle kurs

Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 3
    Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 7
    Klokke Created with Sketch.