Ny organisering av Skatteetaten

Fra 1. januar 2019 går Skatteetaten fra regional til landsdekkende organisering. Skattekontorene vil etter omorganiseringen bidra til å løse oppgaver på etatsnivå og for hele landet, ikke bare for egen region.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Omorganiseringen innebærer at dagens skatteregioner forsvinner.

Skattedirektoratet skriver på sine nettsider at skattekontorene vil være åpne for publikum som før, slik at omorganiseringen ikke påvirker Skatteetatens tilstedeværelse og kundeservice. Omorganiseringen skal imidlertid gi en mer effektiv oppgaveløsning og bedre bruk av ressurser.

Med mer fleksibel organisering og effektiv styring skal Skatteetaten på en bedre måte kunne utnytte muligheter og møte utfordringer på viktige områder som forenkling for næringslivet, arbeidslivskriminalitet og sikker identitetsforvaltning.

Den nye organisasjonen består av et direktorat og seks divisjoner:

  • Skattedirektoratet består av fire avdelinger; juridisk, kommunikasjon, virksomhetsstyring og HR.

  • Seks divisjoner får landsdekkende ansvar for hver sine fagområder. Divisjonene informasjonsforvaltning, brukerdialog, innsats og innkreving, får landsdekkende ansvar for Skatteeetatens kjerneproduksjon. Divisjonene utvikling og IT støtter kjernevirksomheten og Skattedirektoratet.

Aktuelle kurs

Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 7
    Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 3
    Klokke Created with Sketch.