Nye post 7 i aksjonærregisteroppgaven kan forvirre

Posten skal inneholde formuesverdi for selskapet pr 01.01.2019, men denne verdien vil for mange selskaper ikke være klar innen leveringsfristen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I nye post 7 stilles det spørsmål om "Total formuesverdi for selskapet".

I rettledningen fremkommer det at posten kun skal brukes dersom selskapet i 2018 har forhøyet eller satt ned aksjekapitalen ved innbetaling fra eller utbetaling til aksjonærene. Det er derfor selskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar 2019 som skal føres her.

Denne verdien vil mange selskaper ikke klare å ha klar innen fristen for levering av aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) 31. januar 2019. Vi har derfor spurt Skattedirektoratet hva som forventes av utfyllinger i posten.

Ikke obligatorisk post

Vi har fått til svar at posten ikke er obligatorisk, men er en post som kan brukes av de selskapene som har verdien klar. I så fall vil aksjonærene få med korrekt formuesverdi i sin forhåndsutfylte skattemelding. 

Dette innebærer dermed at selskaper som ikke har formuesoppstillingen klar før innlevering av aksjonærregisteroppgaven foretas, ikke bruker feltet. 

For selskaper som har enkle forhold og hvor verdien er mulig å få med, kan det være arbeidsbesparende å få posten fylt ut. 

Sjekk ut eksempler på utfylling

Skatteetaten har lagt ut en rekke eksempler på hvordan aksjonærregisteroppgaven skal fylles ut, basert på forskjellige typeeksempler. Se eksemplene her.