Øl og vin likestilles i reglene for fradragsrett for bevertning av forretningsforbindelser

Finansdepartementet går inn for at øl og vin likestilles i reglene for fradragsrett for bevertning av forretningsforbindelser, slik at kostnader til servering av vin til måltid gir fradragsrett på linje med kostnader til øl innenfor en fradragsramme.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Fradragsrammen er for tiden kr. 360 pr. person. 

Etter Skattedirektoratets gjeldende skatteforskrift er det ikke fradragsrett for kostnader til servering av vin og brennevin til forretningsforbindelser. I utgangspunktet avskjærer skatteloven fradragsrett for representasjon. Det gis likevel fradrag for utgifter til ”beskjeden bevertning” innenfor nærmere rammer fastsatt i Skattedirektoratets skatteforskrift § 6-21-2. Helt siden 1974 har ett av vilkårene vært at det ikke serveres vin eller brennevin til maten. Dersom det serveres vin eller brennevin, vil verken kostnadene til mat eller drikke være fradragsberettiget. Kostnader til servering av øl gir derimot fradragsrett.

Endringen omfatter ikke servering av brennevin. For brennevin forutsettes det gjeldende regime videreført, det vil si at servering av brennevin ikke gir fradragsrett for noen del av bevertningskostnadene.

Det mer liberale fradragsregimet for sosiale tilstelninger for ansatte i en bedrift berøres ikke av endringen.

Med dette har NARFs forslag fra 2008 vunnet frem. Endringen bidrar til forenklinger samtidig med at en ubegrunnet forskjellsbehandling fjernes.

Vedlegg:

Pressemelding 4. juni 2010 fra Finansdepartementet

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Finansregnskap 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatte-/Avgiftsrett 3
  Klokke Created with Sketch.
 • RF-Regelv./GRFS 1
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Skatte-/Avgiftsrett 1
  Klokke Created with Sketch.