Oversikt over endringer i skatteskjemaene for 2016

Skattedirektoratet har oppsummert skjemaendringer i egen melding. Det er innført fire nye skjemaer.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Les om endringer i skjemaene i Skattedirektoratets melding.


Selskapers utbytteinntekter og realisasjon av aksjer

Som vi tidligere har omtalt er det innført eget skjema for selskapenes innrapportering av utbytteinntekter og realisasjon av aksjer. Det nye skjemaet har fått navnet RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter.

Skjemaet erstatter selskapenes bruk av RF-1059. Merk at sistnevnte skjema lever videre for personlige skattytere.

Les mer om det nye skjemaet her.


Skjema for utsatt betaling av formuesskatt

Det er også laget eget skjema for personer som vil søke om utsatt betaling av formuesskatt etter skattebetalingsloven § 15-3. Personlig eier av aksjer, personlig deltaker i selskap med deltakerfastsetting og eier av enkeltpersonføretak som har regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 første ledd, kan søke om utsatt betaling av formuesskatt etter denne bestemmelsen.

For personlig eier av andeler i selskap og eier av enkeltpersonforetak er det et vilkår for slik utsettelse at virksomheten har underskudd i årsregnskapet i året før inntektsåret. Betalingsutsettelse kan kreves i to år for formuesskatt for inntektsårene 2016 og 2017 når samlet formuesskatt overstiger 30 000 kroner i det enkelte inntektsåret.

Skjemaet har fått navnet RF-1362 Søknad om utsatt betaling av formuesskatt.


Nye skjemaer for henholdsvis petroleumsvirksomhet og EPF på Svalbard

De to andre skjemaene som er nye, gjelder henholdsvis avskrivninger i henhold til petroleumsskatteloven og beregning av alminnelig inntekt for enkeltpersonforetak på Svalbard.

 

Les mer om endringer i skjemaene i Skattedirektoratets melding.

Her finner du alle skjemaene til Skatteetaten.