Oversikt over hvilke kunder som har fått skatteoppgjør

Med hjelp av avansert søk i Altinn finner du ut hvilke kunder som har mottatt skatteoppgjør.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Innføringen av puljevise skatteoppgjør har medført utfordringer knyttet til effektiv oppfølging av utlagte skatteoppgjør, rett og slett fordi det har vært uoversiktlig hvilke kunder som omfattes av de respektive utleggstidspunktene. Det viser seg at tjenesten Avansert søk i Altinn gir en slik oversikt.

Følgende "oppskrift" gir deg svaret på hvilke av dine kunder som har mottatt skatteoppgjør:

  • Velg: ”Alle jeg kan representere” og ev. ”Hent også slettede og underenheter” hvis det er aktuelt.
  • Søk på tittel: skriv ”skatteoppgjør”
  • Når? velg periode: 2012

Vi har foreløpig ikke fått det bekreftet, men det er antatt at tjenesten er begrenset til å fange opp de kunder hvor du har fått tildelt rettighet via Enhetsregisteret. De kunder som medtas i søket er med andre ord de kunder som du er registrert som regnskapsfører for i Enhetsregisteret.

Tjenesten gir deg oversikt over hvilke som har mottatt skatteoppgjør. De som ikke har mottatt skatteoppgjør kommer ikke med på listen.

Resultatet av søket kan eksporteres til Excel.