Oversikt over viktige skatteendringer for 2016

Skattedirektoratet har oppsummert de viktigste endringene på skatteområdet i Sk-melding.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Du finner Sk-melding nr 3/17 her.

Temaene som tas opp er (sortert i samsvar med kapitlene):

 1. Ny skatteforvaltningslov
 2. Aksjeselskap mv - konserninterne overføringer
 3. Aksjonærer og deltakere i selskaper med deltakerfastsetting, oppjustering av utbytte, utdeling, og gevinst og tap ved skatteberegningen
 4. Betinget skattefritak landbrukseiendom
 5. Bil - privat bruk - nye regler
 6. Bil - fradrag for bilkostnader - skillet yrkesbil/privat bil
 7. Bolig - formue
 8. Bolig - fritaksbehandling - vurdering av hva som er egen bolig og utleieverdi korttidsutleie
 9. Fisjon - innenlands, skattemessig verdi på fisjonsfordring ved trekantfisjon
 10. Fordringer
 11. Formue næringseiendom
 12. FoU - SkatteFUNN
 13. Fritaksmetoden
 14. Fusjon - innenlands
 15. Gaver utenfor arbeidsforhold - økning av beløpsgrensen
 16. Jordbruk - allment
 17. Jordbruk - forpakning
 18. Jordbruk - feil i Skatte-ABC 2016/2017 om jordbruksfradrag
 19. Jord- og skogbruk - realisasjon
 20. Minstefradrag - feil i Skatte-ABC 2016/2017
 21. Personinntekt - trygdeavgift/pensjonspoeng
 22. Rederibeskatning
 23. Renter av gjeld
 24. Rentekostnader - fradragsbegrensning i interessefellesskap
 25. Skattebegrensning - lav alminnelig inntekt eller liten skatteevne
 26. Skattefrie institusjoner
 27. Skogbruk - aktivitet, gjennomsnittsfastsetting, ny ordning for inntektsutjevning fra 2017
 28. Sluttvederlag
 29. Særfradrag - sykdom eller svakhet
 30. Særfradrag - uførhet og lettere nedsatt ervervsevne
 31. Tilsidesettelse
 32. Transaksjonskostnader
 33. Utland - allment om skatteavtaler, herunder nye avtaler