Personalbilletter - Transportsektoren får mer tid

Transportnæringen får ytterligere utsettelse for å tilpasse seg de nye reglene for skattlegging av naturalytelser. Fristen forlenges til 1. januar 2020.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Endringen kommer etter at arbeidsgiverforeningen Spekter har tatt opp utfordringene de nye reglene gir transportsektoren. I denne næringen er det lang tradisjon for fribilletter, som etter administrativ praksis ikke har blitt skattlagt som fordel vunnet ved arbeid. 

Finansdepartementet kommenterer utsettelsen med at korrekt innrapportering vil kreve omfattende manuelle rutiner for mange tusen ansatte. En utsettelse gir virksomhetene mulighet til å heller konsentrere ressursene i 2019 om å få på plass nye og bedre løsninger for personalbilletter, slik at skatterapporteringen i stor grad vil kunne automatiseres fra og med 2020.

Departementet vil i god tid før 1. juli gjennomføre nødvendige forskriftsendringer, både for denne utsettelsen og for den særskilte regelen om verdsettelse av personalforsikringer

Se pressemeldingen fra Finansdepartementet.