Presisering av P-ROM – garderoberom eller omkledningsrom

Skattedirektoratet presiseres at det ved innrapportering av arealopplysninger til Skatteetaten bare er areal for primære rom (P-ROM) i boligen, inkludert innvendige vegger mellom disse, som skal tas med.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det presiseres at det ved innrapportering av arealopplysninger til Skatteetaten bare er areal for primære rom (P-ROM) i boligen, inkludert innvendige vegger mellom disse, som skal tas med. Areal for andre rom i boligen, sekundære rom (S-ROM), skal ikke regnes med. Skatteetaten følger retningslinjene til takseringsbransjen om arealmåling av boliger. I disse retningslinjene er det listet opp hvilke rom som er P-ROM og hvilke rom som er S-ROM.

P-ROM kjennetegnes generelt ved at de er naturlige oppholdsrom i boligen. Takseringsbransjen har definert omkledningsrom som P-ROM, mens et garderoberom er definert som et S-ROM. Hva som er et garderoberom og hva som er et omkledningsrom, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dersom det er mulig å stelle seg i rommet, vil rommet regnes som et P-ROM (omkledningsrom).

Et garderobeskap, uansett type, er ikke et rom. Dersom et garderobeskap står i et P-ROM, vil skapet utgjøre en del av rommet som skal måles opp. Det betyr at arealet under skapet også skal medregnes.

KILDE: Skatteetaten, artikkel av 14. oktober 2010.