Prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet – transaksjonskostnader ved oppkjøp som mislykkes

I en prinsipputtalelse av 08.05.2013 uttaler Skattedirektoratet seg om den skattemessige behandlingen av transaksjonskostnader ved planlagt oppkjøp som ikke gjennomføres

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Transaksjonskostnader som påløper ved oppkjøp av et aksjeselskap vil ikke være direkte fradragsberettigede etter skatteloven § 6-1 eller § 6-24.

Ved oppkjøp som gjennomføres, aktiveres transaksjonskostnadene som en del av aksjenes inngangsverdi. Ved erverv av aksjer utenfor fritaksmetoden, vil kostnadene komme til fradrag i gevinst-/tapsoppgjøret ved en senere realisasjon av aksjene. Er aksjene omfattet av fritaksmetoden, vil gevinsten/tapet ved realisasjon av aksjene være skattefri/ikke fradragsberettiget. Det gis da ikke fradrag for de aktiverte transaksjonskostnadene.

Skattedirektoratet uttaler at også når oppkjøpsforsøk mislykkes vil fradragsretten for transaksjonskostnadene avhenge av om aksjene ville vært omfattet av fritaksmetoden eller ei. Skattyter har normalt direkte fradragsrett etter skatteloven § 6-1 for transaksjonskostnader ved forsøk på å erverve aksjer utenfor fritaksmetoden. Dersom transaksjonskostnadene derimot er knyttet til forsøk på å erverve aksjer omfattet av fritaksmetoden, vil kostnadene ikke være fradragsberettigede. 

Skatteloven § 6-24 er en spesialregel for kostnader med tilknytning til skattefrie aksjeinntekter. Etter bestemmelsen gis det fradrag for kostnader tilknyttet skattefrie inntekter under fritaksmetoden, men regelen gjelder bare når skattyter allerede eier aksjene og har hatt kostnader knyttet til skattefritt utbytte eller gevinst. Ervervs- og realisasjonskostnader er ikke fradragsberettigede, jf. § 6-24 annet ledd. Skattedirektoratet presiserer at det samme vil gjelde for transaksjonskostnader knyttet til oppkjøpsforsøk som mislykkes.

Her kan du lese hele uttalelsen fra Skattedirektoratet