Prinsipputtalelse fra skatteetaten vedrørende Fleksilån m/kredittramme – utdeling eller lån

I en prinsipputtalelse publisert 6. februar 2013 på skatteetatens hjemmesider, omtales grensedragningen mellom vederlagsfri overføring og lån til aksjonær/deltaker fra aksjeselskap/deltakerlignet selskap.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Uttalelsen tar for seg hvilke momenter som er av særlig betydning ved vurderingen i tilfeller hvor det kan være uklart om overføringen er et lån eller en vederlagsfri overføring.

Prinsipputtalelse fra skatteetaten vedrørende Fleksilån m/kredittramme – utdeling eller lån