Prinsipputtalelse om omklassifisering av lån

Skattedirektoratet har 10. oktober 2014 gitt en prinsipputtalelse som beskriver hvordan den skattemessige behandlingen blir i enkelte typetilfeller når et ikke-reelt lån omklassifiseres til lønn eller utbytte, men hvor det opplyste mellomværende har variert fra år til år.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet uttaler at reduksjoner i mellomværende mellom aksjonær og selskap som skjer før det er iverksatt kontrolltiltak, vil være et viktig moment ved vurderingen av om et lån er reelt eller ikke. Det er forutsatt i uttalelsen at det helt eller delvis foreligger et ikke-reelt lån slik at det er grunnlag for omklassifisering til lønn eller utbytte.

Spørsmålet blir da hvilken betydning eventuelle betalinger eller andre endringer i opplyst mellomværende som skjer før kontrolltiltak iverksettes skal få. Det må vurderes hvilke beløp som skattemessig kan omklassifiseres (som utgjør et ikke-reelt lån) og hvilke inntektsår ligningen skal endres for. 

Uttalelsen er ikke uttømmende, men den beskriver hvordan Skattedirektoratet vurderer noen typetilfeller:

  • Beskatningen når saldo har økt gradvis i flere år
  • Beskatningen når det enkelte år er foretatt reduksjoner 
  • Beskatningen når selskapet går konkurs, og aksjonæren betaler deler av den oppførte fordringen til boet 

Se prinsipputtalelsen i lenken nedenfor for Skattedirektoratets vurderinger når det gjelder beskatning i de ulike typetilfellene.

Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 10.10.2014 om omklassifisering av lån