Prinsipputtalelse om øreavrunding av vederlag i salgsdokument

Vederlag i salgsdokumentet skal ikke avrundes ved elektronisk betaling. Ved kontant betaling med sedler og mynter skal totalvederlaget avrundes.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet kom den 13. juni med en prinsipputtalelse vedrørende øreavrunding av vederlag i salgsdokument.

Salgsdokumentet skal inneholde vederlaget

Etter bokføringsforskriften § 5-1-1 første ledd nr. 5 skal salgsdokumentet inneholde vederlaget. Skattedirektoratet legger til grunn at dersom det avtalte vederlaget inneholder et ørebeløp, skal ørebeløpet framgå av salgsdokumentet. Dette gjelder både på linjenivå og totalnivå, og gjelder uavhengig av type betalingsmiddel.

Kontant betaling med sedler og mynt

Ved kontant betaling med sedler og mynter, skal totalvederlaget avrundes i samsvar med forskrift av 16. mars 2011 nr. 294 om tilbaketrekking av 50-øremynt som gyldig betalingsmiddel § 2:

Fra 1. mai 2012 skal det ved betaling i norsk mynt av ørebeløp som ikke er delelig med 100 avrundes slik ved det endelige oppgjør:

Ørebeløp som ender på 1-49 øre rundes ned til nærmeste kronebeløp
Ørebeløp som ender på 50-99 øre rundes opp til nærmeste kronebeløp

Både øreavrundingen og avrundet totalvederlag skal fremgå av salgsdokumentet.

Ikke anledning til avrunding ved elektronisk betaling

Skattedirektoratet legger til grunn at det ikke er anledning til å avrunde vederlaget ved elektronisk betaling fordi elektronisk betaling ikke anses som betaling med norsk mynt.