Raskere avskrivning for vindkraft

Regjeringen foreslår at vindkraftverk kan avskrives over frem år.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I Statsbudsjettet for 2015 ble det varslet at Regjeringen vil fremme forslag om gunstigere avskrivningsregler for vindkraftverk. Regjeringen foreslår at avskrivningsreglene gjelder investeringer fra og med 2015 til og med 2020 når godkjenningsperioden for norske elsertifikatanlegg utløper.

Forslaget er nå sendt på høring med frist 30.mars 2015 for å komme med merknader. Finansdepartementet vil ta kontakt med ESA for å avklare eventuelle EØS-rettslige problemstillinger knyttet til forslaget.

Les høringen her