Regnskap Norge mener Skatteklagenemndas sekretariat må tilføres ressurser

Dette i stedet for å overføre klagesaker tilbake til Skattedirektoratet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen at en del klagesaker overføres til behandling hos Skattedirektoratet fremfor Skatteklagenemnda. Formålet er å få redusert den lange saksbehandlingstiden.

I brev til Stortingets finanskomité av 22. mai 2018 skriver Regnskap Norge at foreningen er svært kritisk til den lange saksbehandlingstiden hos Skatteklagenemnda. Virkemiddelet Regjeringen går inn for innebærer likevel en fjerning av skattyternes viktigste rettssikkerhetsgaranti, om uavhengig og selvstendig overprøving av Skatteetatens saksbehandling.

I brevet skriver foreningen videre:

«Forslaget om å reversere deler av formålet med Skatteklagenemnda blir enda vanskeligere å akseptere når Skattedirektoratet samtidig foreslås økte bevilgninger på 12 MNOK for inneværende år og 15,2 MNOK fra 2019. God rettssikkerhet, herunder en reell to-instansprøvelse i kombinasjon med rimelig behandlingstid, tilsier at deler av de nevnte midler burde vært overført til Skatteklagenemnda fremfor Skattedirektoratet.

Regnskap Norge mener at restansesituasjonen bør løses ved å tilføre Skatteklagenemnda økte ressurser fremfor å overføre saker til Skattedirektoratet

Les hele brevet her.