Ikke adgang til å betrakte samme disposisjon som både konsernbidrag og konsernintern overføring

Samme disposisjonen kan ikke behandles både som et konsernbidrag og som en konsernintern overføring.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet har, i en bindende forhåndsuttalelse, uttalt seg om skattemessige virkninger av en planlagt transaksjon hvor et selskap ønsket å påberope seg FSFIN § 11-21-1 flg når immaterielle driftsmidler overdras fra datterselskap til morselskap i form av utbytte eller konsernbidrag.

Selskapene ønsket å anvende både reglene om utbytte/konsernbidrag og reglene om konserninterne overføringer på en og samme transaksjon. Et immaterielt driftsmiddel skulle overføres fra datterselskap til morselskap i form av utbytte eller konsernbidrag. For å unngå uttaksbeskatning, ønsket man samtidig å behandle dette som en konsernintern overføring.

Direktoratet uttalte at en og samme disposisjon ikke skatterettslig kan behandles simultant etter de to regelsettene. Man kan etter direktoratets oppfatning ikke betrakte den samme disposisjonen både som et konsernbidrag og som en konsernintern overføring.

Det bemerkes at regelsettene kan kombineres ved at det foretas to disposisjoner, først en konsernintern overføring og deretter gjøres vederlaget opp ved et konsernbidrag.

KILDE: Skatteetaten, uttalelse av 29. mars 2011.