Satsene i Statens særavtaler er trekkfrie forskuddssatser for 2016 – med ett unntak

Skattedirektoratet har i samråd med Finansdepartementet bestemt at satsene i statens særavtaler gjeldende fra 1. januar 2016 kan benyttes som trekk- og avgiftsfrie forskuddssatser for 2016, med unntak av satsen for kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Forutsetningen for å kunne foreta en trekkfri utbetaling er:

  • at arbeidsgiver legger bestemmelsene i statens særavtaler til grunn ved utbetalingen og
  • at arbeidstaker utarbeider reiseregning som tilfredsstiller alle legitimasjonskrav i skattebetalingsforskriftens § 5-6-12.

Dette gjelder satser slik som kost, losji, nattillegg og andre satser i statens særavtaler. Du finner en oversikt over skatte- og avgiftssatser samt statens satser mv. på vår oversikt over «Satser og regulativer» som du finner under menyvalget «fagstoff».

Unntak for kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil

Tidligere år har trekkfri sats for bilgodtgjørelse og statens sats vært samkjørte. I budsjettforliket i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt reduksjon i trekkfri sats på bilgodtgjørelse fra kr 4,10 til kr 3,80 pr kilometer. Statens sats er for 2016 fortsatt kr 4,10. Dette betyr at 30 øre pr kilometer (40 øre i Tromsø) blir skattepliktig dersom man benytter statens sats for kilometergodtgjørelse.  

Ny særavtale utenlands

Det er foretatt flere endringer i særavtalen som gjelder reiser utenlands med virkning fra 1. januar 2016. 

Følgende er verdt å merke seg:

- Administrativ forpleining avvikles fra 1. januar 2016

- Bestemmelsen om natt (§ 9) er helt ny

- Godtgjørelse for reisetid etter Statens personalhåndbok pkt. 10.25 faller bort, og erstattes av ny § 11 i avtalen

 Les mer om skattetrekket for 2016 i Skattedirektoratets kunngjøring av 23. desember 2015 i linken nedenfor.

KILDE: Skattedirektoratets kunngjøring av «Skattetrekket for 2016»

Aktuelle kurs

Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 2
    Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 1
    Klokke Created with Sketch.