Satser for trekkfri kostgodtgjørelse for 2018

Det har vært mye oppmerksomhet rundt trekkfrie satser for kostgodtgjørelse i høst etter at det i forbindelse med statsbudsjettet ble foreslått flere endringer på dette området. Sats for overnatting på hybel/brakke med kokemulighet eller privat overnatting fjernes fra og med inntektsåret 2018, i tråd med det som er varslet tidligere. Det er også reduksjon i satsene som gjelder ved overnatting innenlands.

Del

Følgende satser gjelder ved overnatting i Norge:

 • Ved overnatting på hotell – kr 569
 • Ved overnatting på hotell hvor frokost er inkludert – kr 455
 • Ved overnatting på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter – kr 159
 • Ved overnatting på hybel/brakke med kokemuligheter eller privat overnatting – kr 0
 • Trekkfri sats for langtransportsjåfører – kr 300

Følgende satser gjelder ved overnatting i utlandet:

 • Ved overnatting på hotell – godtgjørelse i henhold til statens satser for kostgodtgjørelse utland anses som trekkfrie. Disse er i skrivende stund ikke fastsatt for 2018.
 • Ved overnatting på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter – kr 159
 • Ved overnatting på hybel/brakke med kokemuligheter eller privat overnatting – kr 0
 • Trekkfri sats for langtransportsjåfører – kr 300

Oversikt over satsene på Skatteetatens hjemmesider finner du her.

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Skatte-/Avgiftsrett 7
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Skatte-/Avgiftsrett 1
  Klokke Created with Sketch.

Aktuelle kurs

123904123905