Skatteattest og mva-attest i Altinn

Skatteetaten har lansert selvbetjeningsløsning for bestilling av attester. Fra og med uke 42 kan du bestille attest for skatt og merverdiavgift via Altinn. Flere attesttyper vil bli gjort tilgjengelige etter hvert.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skatte- og mva-attesten produseres samme dag som bestillingen og sendes elektronisk i PDF-format til den enkeltes meldingsboks i Altinn. Attestene bestilles på skjema RF- 1316 Attestbestilling i Altinn.

Normalt vil mottaker være den som attesten gjelder (person eller selskap), men for noen attester kan mottaker også være en annen enn den attesten gjelder. Det siste er eksemplifisert ved det tilfelle der et meklerfirma bestiller Likningsverdi eiendom på vegne av eiendommens eier. 

Den enkelte kan bestille attester for seg selv, sitt personlige firma eller for selskaper der bestiller har rettighet til å gjøre det. For bestilling for seg selv eller enkeltpersonforetak trengs Altinn-rollen Privatperson begrensede rettigheter. Ved bestilling for selskap trengs derimot Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, mens signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet eller revisorrettighet.

Kilde:

Altinn og veiledning til RF-1316.

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Finansregnskap 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatte-/Avgiftsrett 3
  Klokke Created with Sketch.
 • RF-Regelv./GRFS 1
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Skatte-/Avgiftsrett 1
  Klokke Created with Sketch.