Skattedirektoratet bekrefter feil i forhåndsutfylte formuesverdier for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom

Skatteetaten legger ikke ut nye forhåndsutfylte skattemeldinger, men endrer formuesverdiene i egne systemer slik at skatteoppgjørene blir korrekte.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Tidligere i april ble systemleverandørene varslet fra Altinn sentralforvaltning om feil i beregnet forhåndsutfylt verdi på skogbrukseiendom, gårdsbruk og annen fast eiendom med skattepliktig avkastning.

Etter at både vi og Norges Bondelag før påske ba Skattedirektoratet om en forklaring, har vi nå mottatt svar som bekrefter feilen. Konkret gjelder det:

  • Post 4.3.4 Skog, forhåndsutfylt med 80% av 2017-verdien
  • Post 4.3.3 Gårdsbruk, forhåndsutfylt med 90% av 2017-verdien
  • Post 4.3.5 Annen fast eiendom med skattepliktig avkastning, forhåndsutfylt med 90% av 2017-verdien

For skogeiendom er formuesverdien satt 1,11 prosentpoeng for lavt. For gårdsbruk og annen fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitet er formuesverdien satt 8,89 prosent for høyt. For alle tre eiendomstypene skulle det vært beregnet formuesverdi basert på 8/9-deler av 2017-verdiene.

Over 150 000 personer skal være rammet av feilen.

De som er rammet av feilen trenger ikke foreta seg noe nå

Ifølge Skattedirektoratet er det ikke teknisk mulig å legge ut nye prefilldata i dagens løsning for produksjon og innlevering av skattemelding. Skattedirektoratet vil i stedet beregne verdiene på nytt i sitt saksbehandlingssystem, slik at korrekte verdier blir med i skatteoppgjøret.

For regnskapsførere som bistår kunder med å fylle ut skattemeldingen, vil konsekvensen av å ikke endre beløpene selv være at eventuell skatteberegning som regnskapsfører utarbeider blir feil dersom kunden er i posisjon til å få formuesskatt.

Dersom skattemelding leveres med nye korrigerte formuesverdier, vil skatteetatens endringer uansett overstyre dette. Det gjelder imidlertid ikke de som har levert skogskjema RF-1016.

Skattedirektoratet oppfordrer uansett alle til å sjekke skatteoppgjøret sitt når de mottar dette.

Direktoratet forteller videre at de går gjennom rutinene for å etablere tiltak for å sikre at dette ikke skjer igjen.

Varsel direkte til de berørte

Skattedirektoratet vil rett over påske sende brev til alle de berørte skattepliktige, med informasjon om feilen og hvordan de skal forholde seg til den i skattemeldingen for 2018.